DAWA Autocomplete

DAWA Autocomplete er en komponent, som gør let at implementere en adresseindtastning med autocomplete, som gør det nemt for brugeren at indtaste en gyldig, dansk adresse.

Hvad er DAWA Autocomplete?

Adresser bliver brugt i mange sammenhænge og derfor i mange it-systemer. Det er vigtigt, at disse it systemer baserer sig på de autoritative adresser fra Danmarks Adresseregister, DAR, da fejlagtige adresser har en række negative konsekvenser for systemejeren og systemets brugere. Komponenten DAWA Autocomplete gør det er nemt at indtaste en gyldig adresse blandt de autoritative adresser fra DAR. Brugeren bliver efter få tastetryk præsenteret for den ønskede adresse, som så kan vælges. DAWA Autocomplete komponenten gør det også let for udvikleren at implementere adresseindtastning i sin løsning. Du finder DAWA Autocomplete komponenten på npm og dokumentationen på GitHub.

Prøv DAWA Autocomplete!

Du kan nedenfor prøve DAWA Autocomplete i forskellige konfigurationer.

Valgt adresse:

Valgt adresse:

Valgt adresse:

Valgt adgangsadresse:

Valgt adresse:

Valgt adresse:

Hvordan bruges DAWA Autocomplete?

DAWA Autocomplete komponenten er let at integrere i en web applikation. Det kræver erfaring med javascript og html samt nogle få linjers kode. Følg trin for trin guiden.

Hvad er DAWA Autocomplete baseret på?

DAWA Autocomplete er baseret på adressedata og -funktionalitet fra Danmarks Adresse Web API, DAWA. De adressedata, der returneres fra DAWA Autocomplete komponenten, kan vha. DAWA anvendes til at hente yderligere data om den valgte adresse.

Komponenten med dens afhængigheder fylder ikke meget, da den ikke er afhængig af et javascript framework som f.eks. jquery.

Læs mere om komponenten på GitHub og på npm.